Skepplanda fiberförening

Skepplanda Fiberförening avser att bygga fibernät i områdena utanför Skepplanda tätort.


2017-02-04

GRÄVNING PÅBÖRJAD

Första spadtaget på denna entreprenad sker den 15 februari! Vi kommer börja gräva i norra delarna. Detta innebär inte att dem får fiber före alla andra eftersom alla får uppkoppling samtidigt.

Bild från första delen av grävningen.

Fastighetsägaren ansvarar själv för att gräva och förlägga en fiberslang på den egna tomten samt göra ett hål i husväggen för fibern.  Instruktioner för det finner ni här.  För område 1-4 har områdesansvariga slang och söktråd som kan hämtas.
I instruktionen finns även erbjudande från entreprenören om köpa grävning på egen tomt.

Pga den tidiga starten hinner inte kartorna bli klara, är klara vecka 10. Detta medför att i område 1 så kommer entreprenören att och områdesansvariga jobba samtidigt. Efter vecka 10 kan alla få information hur kabelstråken kommer gå exakt.
Mer information kommer fortlöpande…


2017-01-09

SIGNERAT AVTAL!

Vi kan nu meddela att vi upphandlat byggnationen av vårt fibernät! Arbetet kommer att utföras av Elkraftteamet Väst AB, ett företag baserat i Lilla Edets kommun. Byggstart är planerad till januari/februari och slutbesiktning beräknas ske i oktober 2017. Därefter sker driftsättningen under november av kommunikationsoperatören (KO).

Kommunikationsoperatören

KO skall upphandlas snarast och styrelsen återkommer under februari/mars med vilka lösningar som finns att välja mellan, t.ex. ”välja allt själv”, ”triple play” eller ”gruppavtal” och vad de olika lösningarna innehåller och kommer att kosta per månad.

Insatsen

Insatsen per medlem beräknas till 15-17 tusen kronor totalt. Vi sänder därför ut en faktura för att täcka de första kostnaderna. Beloppet är 5000kr. fördelat på insats 4900kr och medlemsavgift 100kr. Förfallodag för denna är preliminärt 31/3.
Fakturor kommer sedan att skickas allteftersom vi blir fakturerade av entreprenören. Styrelsen återkommer med mer detaljer senare i projektet.

/Styrelsen


OBSERVERA! Skepplanda tätort ingår inte i upptagningsområdet
Vi är745 medlemmar i föreningen.
Här är kartan med alla medlemmar.

Områden som ingår i planeringen är markerade på kartan nedan.

Senaste nyheter från styrelsen! Klicka här  >>>

eu_flagga_landsbygdsutv