Skepplanda fiberförening

2017-09-19

Alla områdena är nu stängda!

Läs mer om det här (länk). Finns även förtydligande om tomgrävning och borrning.

2017-09-15

Mycket viktig information från styrelsen!

Fiberentreprenören som sätter dosorna (Onfield) har jättestora problem med att komma framåt pga slangar som inte är färdiggrävda fram till husvägg ännu,. När slangen inte ligger kloss an vägg så kan dom inte montera kabelskyddet och måste gräva vilket blir en extra kostnad. Ni som borrat hål genom väggen måste se till så att slangen kommer lodrätt under hålet. Är inte detta färdigt eller inte tillräckligt bra gjort så får vi en extra kostnad på förening som kommer att skickas till respektive fastighetsägare samt att det tar längre tid innan vi kan få igång nätet.

Fullständig information finns på hemsidan om hur man skall gräva fram slangen till husväggen.  Länk

 

Ni som skall klä om era hus eller på annat vis inte vill ha monterat dosan ännu har två alternativ,

  1. antingen får man vänta tills allt annat är färdigt
  2. eller så får man sätta den provisoriskt nu.

Bägge alternativen är förenat med en kostnad som var och en får stå för själva till entreprenören.

 

Hjälp även era grannar som kanske inte kan läsa på hemsidan hur man skall göra.  Vi gör alla detta med ideella krafter och behöver hjälpas åt alla då med, vi är nästan 750 st så det är omänskligt att lägga allt på enstaka personer, det minsta som alla måste göra är att hålla i ordning på sin egen anslutning iallafall.

Nu kör vi det sista med så vi går i mål så smidigt som möjligt, dela och gilla detta så mycket ni kan så vi får ut informationen

Mvh
Styrelsen samt områdesansvariga

2017-07-03

Meddelande från styrelsen

Byggnationen av vårt nät fortsätter med bra fart söderut genom våra delområden. Ett stort antal arbetslag arbetar parallellt och inget uppehåll görs under semesterperioden.

Detta medför att man absolut inte bör vänta med sin tomtgrävning om man gör denna själv. Det är förenat med extra kostnader om inte denna är klart i tid, vänligen notera detta.

Kontakta er områdesansvarige om ni behöver mer information, de har också slang och markeringsnät för avhämtning.

Styrelsen


2017-06-27

Meddelande från styrelsen

Betalningar av medlemsinsatser

Vi kan vid en genomgång av inkomna betalningar av medlemsinsatser notera att många valde alternativet att betala hela beloppet på en gång, vi tackar för detta då det påverkat föreningens likviditet positivt.

De som valt alternativet med tre delbetalningar måste komma ihåg förfallodagarna. Det saknas ett antal betalningar med förfallodag 30/5 (5 500 kronor). Vi uppmanar därför alla som är osäkra att titta i sina gjorda betalningar och kontrollera detta.

Har ni inte betalt måste detta göras omgående, lägg då gärna samtidigt in den sista inbetalningen med förfallodag 30/7 (5 500 kronor) som kommande, eller betala denna samtidigt! Ange endast ert medlemsnummer vid betalning, all annan information försvårar inläsningen.

Styrelsen

Informationsmöten

Som tidigare utlovats kommer två informationsmöten att hållas där representanter är på plats för att svara på alla tänkbara frågor om val av tjänster, paketlösningar, extra TV-boxar m.m.

Datum är nu satta för dessa,
onsdag 23/8 kl.19 och
måndag 28/8 kl.19
i Skepplanda bygdegård.
Välj alltså det datum som passar er bäst.

Varmt välkomna.
Styrelsen


2017-06-10

Styrelsen vill meddela att , ett företag i Teliakoncernen valts som vår kommunikationsoperatör (KO). Rollen KO har är bland annat att äga och ta hand om drift och underhåll av all aktiv utrustning som behövs för att vi skall få tjänsterna hem till oss. Det omfattar t.ex. switchar och reservkraft i nodhusen och mediaomvandlaren (CPE) som vi har hemma, i andra ändan av fibern.
Utöver detta har KO avtal med ett stort antal tjänsteleverantörer (TL) som levererar tjänster såsom bredband, TV och IP-telefoni.

Styrelsen gör bedömningen att vi fått till ett mycket bra avtal. Det är dock för komplext att här beskriva alla detaljer i detta.

Informationsmöten kommer därför att hållas där representanter är på plats för att svara på alla tänkbara frågor om val av tjänster, paketlösningar, extra TV-boxar m.m. Då vi tror att intresset är mycket stort och frågorna är många håller vi två informationsmöten i slutet av augusti. Preliminärt v.34 och v.35. för att ge så många som möjligt chans att ta del av denna information. Exakta besked kommer senare här på hemsidan och i Alekuriren.
Styrelsen 


2017-05-31

Entreprenaden framskrider enligt tidplan. Det fungerar fantastiskt bra, vi blir väldigt bra bemötta av trevliga och hjälpsamma människor, fortsätt i denna andan så kommer detta att gå väldigt bra.Vi vill påminna om att ni som fastighetsägare/markägare märker ut hinder typ avlopp, dräneringar eller nåt annat som kan gå sönder när entreprenören kommer med sina maskiner med pinnar eller något annat som påvisar entreprenören om att här får man vara försiktig. Just nu så går det sönder en del rör som dom inte ser eller vet om och det stoppar entreprenaden lite.

Ifall någon undrar så sätts det ut en hel del andra pinnar också och det är Ale El och Telia som sätter ut dessa så att inte deras kablar skall grävas av. Gula och orangea är deras färg så hitta gärna på en annan färg på era, områdesansvariga har tillgång till rosa färg.

Behöver ni pinnar och färg så kontakta eran områdesansvarig som har lite extrapinnar om ni behöver. Jättebra jobbat av alla inblandade

Mvh Styrelsen och Entreprenör

 


Skepplanda Fiberförening avser att bygga fibernät i områdena utanför Skepplanda tätort.


OBSERVERA! Skepplanda tätort ingår inte i upptagningsområdet
Vi är780 medlemmar i föreningen. (Vid bidragsansökan var vi 743 st)
Här är kartan med alla medlemmar.

Områden som ingår i planeringen är markerade på kartan nedan.

Senaste nyheter från styrelsen! Klicka här  >>>

eu_flagga_landsbygdsutv