Skepplanda fiberförening

Skepplanda Fiberförening avser att bygga fibernät i områdena utanför Skepplanda tätort.


2017-01-09

SIGNERAT AVTAL!

Vi kan nu meddela att vi upphandlat byggnationen av vårt fibernät! Arbetet kommer att utföras av Elkraftteamet Väst AB, ett företag baserat i Lilla Edets kommun. Byggstart är planerad till januari/februari och slutbesiktning beräknas ske i oktober 2017. Därefter sker driftsättningen under november av kommunikationsoperatören (KO).

Kommunikationsoperatören

KO skall upphandlas snarast och styrelsen återkommer under februari/mars med vilka lösningar som finns att välja mellan, t.ex. ”välja allt själv”, ”triple play” eller ”gruppavtal” och vad de olika lösningarna innehåller och kommer att kosta per månad.

Insatsen

Insatsen per medlem beräknas till 15-17 tusen kronor totalt. Vi sänder därför ut en faktura för att täcka de första kostnaderna. Beloppet är 5000kr. fördelat på insats 4900kr och medlemsavgift 100kr. Förfallodag för denna är preliminärt 31/3.
Fakturor kommer sedan att skickas allteftersom vi blir fakturerade av entreprenören. Styrelsen återkommer med mer detaljer senare i projektet.

/Styrelsen


OBSERVERA! Skepplanda tätort ingår inte i upptagningsområdet
Vi är745 medlemmar i föreningen.
Här är kartan med alla medlemmar.

Områden som ingår i planeringen är markerade på kartan nedan.

Senaste nyheter från styrelsen! Klicka här  >>>

eu_flagga_landsbygdsutv