Skepplanda fiberförening

Skepplanda Fiberförening avser att bygga fibernät i områdena utanför Skepplanda tätort.


2016-10-12

Vi har nu passerat datum för anslutning till nätet till den kostnad som är lika för alla. Alla medlemmar uppmanas att kontrollera att markören på kartan är grön och utplacerad på rätt ställe. Hör gärna med era grannar så ingen missar detta. Anser någon att det föreligger någon oklarhet, kontakta föreningen OMGÅENDE. För eventuella efteranmälningar kommer det att utgå en anslutningsavgift utöver medlemsinsatsen. Denna avgifts storlek kommer att beräknas från fall till fall.


OBSERVERA! Skepplanda tätort inte ingår i upptagningsområdet p.g.a. de bidragsregler som gäller.

I dagsläget är vi 743 medlemmar i föreningen.
Är du en av dem? Kika på kartan om du är med.

Områden som ingår i planeringen är markerade på kartan nedan.

Senaste nyheter från styrelsen! Klicka här  >>>