Skepplanda fiberförening

Styrelsen informerar (2017-03-20)

Kartor, slang och grävning på egen tomt

Alla områdesansvariga har nu:

  • Uppdaterade kartor (inga kartor kommer att publiceras på hemsidan)
  • Slangar och söktråd, finns att hämta för dem som vill gräva själva
  • Dessutom har de områdesansvariga  listor för de som vill ha grävt på egen tomt

Ta kontakt med din områdesansvarig för mer information om just din installation. Ta gärna kontakt med områdesansvarig om ni kan hjälpa till med någonting.

Nya medlemmar

Under entreprenadens gång har vi fått in flera nya medlemmar. För att entreprenaden skall flyta på bra och inte fördyras stänger vi områden för ev nya medlemmar en vecka innan maskinerna kommer dit. Tidplan uppdateras under tiden.

Stängda områden

Grävningen pågår för fullt och vi har stängt område 1-5 (Verled/Mauritsberg – Gällsås/Skår Övre).

De som väljer att gräva själva måste vara klara med slangförläggning enligt instruktionerna innan entreprenören kommer dit. Se tomtanslutningsinstruktioner för mer info.

Betalning

Vi har fått in en hel del inbetalningar från medlemmar redan. Vissa har betalat hela beloppet och andra har betalat in den första av delfakturorna.

Vi påminner om att de som inte betalar den faktura som förfaller den 28 mars kommer betraktas som avgående medlem. Nya medlemmar har ej rätt till bidraget utan betalar hela kostnaden själva.

Ny medlem kontakta områdesansvariga.

Vid betalning ange ENDAST siffrorna för aktuellt medlemsnummer (fyra siffror) i OCR/meddelande fältet. All annan information försvårar vårt ekonomiarbete.

Kommunikationsoperatör

Upphandling av kommunikationsoperatör (KO) pågår, vi hoppas att detta är klart före sommaren. Då får vi en klar bild av t.ex. de paketlösningar som kan erbjudas för TV/bredband/Telefoni

Ortsutvecklingsmöten i Hålanda och Skepplanda

Vi kommer att närvara på mötena i Hålanda (28 mars) och Skepplanda (20 april)


Skepplanda Fiberförening avser att bygga fibernät i områdena utanför Skepplanda tätort.


OBSERVERA! Skepplanda tätort ingår inte i upptagningsområdet
Vi är757 medlemmar i föreningen. (Vid bidragsansökan var vi 743 st)
Här är kartan med alla medlemmar.

Områden som ingår i planeringen är markerade på kartan nedan.

Senaste nyheter från styrelsen! Klicka här  >>>

eu_flagga_landsbygdsutv